قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

برف شهرستان اهر را سفیدپوش کرد

برف شهرستان اهر را سفیدپوش کرد
شناسهٔ خبر: 116278 -
اخبار استان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات