قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

عزم شورای شهر برای ساماندهی حریم تئاترشهر

عزم شورای شهر برای ساماندهی حریم تئاترشهر
شناسهٔ خبر: 116134 -
اخبار سراسری
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در مورد وضعیت ساماندهی تئاتر شهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش «تابناک»، علیرضا نادعلی در گفت و گو با ایسنا، در مورد سرانجام  ساماندهی محوطه پیرامونی تئاتر شهر گفت: قرار است تا با حضور بنده،  شهردار منطقه ۱۱ و روسای شرکت شهربان و حریم بان و شرکت ساماندهی مشاغل جلسه ای برگزار شود و به من قول دادند که تا پایان هفته بخش هایی و تا پایان اردیبهشت ماه همه غرفه های حول بوستان دانشجو و تئاتر شهر برای همیشه جمع آوری شود.

وی با بیان اینکه شهردار منطقه ۱۱ قول دادند که برای دستفروش ها جای دیگری برای فعالیت درنظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: ما دلمان نمی خواهد کاسب‌ها از نظر اقتصادی دچار مشکلاتی شوند، اما این دلیل نمی شود که یک مکان فرهنگی مهم که خانواده ها، هنرمندان و .... از آن استفاده می کنند، سالهای سال است که تبدیل به بازار مکاره شده و مدام در این محیط دعوا و  قمه کشی می شود و همین چند روز پیش هم مدیر تئاتر شهر فیلمی از این موضوع برای من ارسال کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تناسب اتفاقات و رویدادها باید لحاظ شود،  درمورد اجاره دادن غرفه ها از سوی شهرداری به دستفروشان، گفت: من از این اتفاق ابراز دلخوری می کنم و اگر مطلبی بیان نمی کنم به این دلیل است که شیوه کارم اینگونه است که اصلاح را دنبال می کنم ولی واقعا از این اتفاق دلخور هستم چراکه ما چندین مرتبه با طرفین ساماندهی جلسه برگزار کردیم و حرف عاطفی که نمی زنیم بلکه از جایگاه نظارتی مان خواهان ساماندهی هستیم و توافق کردیم.

وی با بیان اینکه شهردار تهران با وزیر ارشاد در این خصوص صحبت  کردند، ادامه داد: چندین جلسه با اداره کل نمایشی وزارت ارشاد در این زمینه داشتیم  و تفاهم های مکتوب داریم  و باید در بازه زمانی که قول دادند ساماندهی انجام شود و اگر اقداماتی انجام ندهند، بنده به نوبه خود حتما از جایگاه نظارتی کامل استفاده می‌کنم.

نادعلی در مورد طرح ساماندهی تئاتر شهر با تاکید بر اینکه طرح خوبی آماده شده است، گفت: طرح ممکن است تا لحظه آخر تغییر کند و به همین دلیل نمی توانیم آن را منتشر کنیم، اما در این طرح نه حصار و نه دیوارکشی داریم؛ بلکه با استفاده از فضاهای سبز، حریم تئاتر شهر مشخص شده است و هدف ما نیز این بود که حریم این مجموعه فرهنگی مشخص شود؛ چراکه در حال حاضر همه در حریم تئاتر شهر هر کاری دلشان میخواهد بدون اطلاع شهرداری و تئاتر شهر می‌کنند.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات