قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

«تغییر نام» معنادار خیابان جنب سفارت ژاپن در تهران

«تغییر نام» معنادار خیابان جنب سفارت ژاپن در تهران
شناسهٔ خبر: 115997 -
اخبار سراسری
نام خیابان جنب سفارت ژاپن در ایران، از خیابان«ب» به خیابان «یامامورا»، یعنی نام مرحوم«کونیکو یامامورا» مادر شهید «محمد بابایی» تغییر یافت. / همشهری آنلاین

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات