قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

شرایط مصاحبه متقاضیان هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

شرایط مصاحبه متقاضیان هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
شناسهٔ خبر: 115980 -
اخبار سراسری
متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان برای مصاحبه به منظور سنجش توانایی علمی جذب در این دانشگاه باید ۴ شرط مورد را مورد توجه قرار بدهند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (مربوط به فراخوان های آبان ۱۴۰۰، اردیبهشت ۱۴۰۱ و آبان  ۱۴۰۱ وزارت علوم) که از سوی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه به «مصاحبه ارزیابی توانایی علمی» دعوت می شوند باید ضمن مطالعه مجدد اطلاعیه مربوط به شرایط اختصاصی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و فهرست رشته یا گرایش و استان مورد نیاز سه فراخوان فوق نسبت به موارد ذیل اقدام کنند؛

۱- تکمیل فرم ساز، تکمیل، امضا، ایمیل و همراه داشتن فرم انتخاب محل خدمت

۲- مدعوین باید با مراجعه به نشانی https://cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5036 فرم انتخاب محل خدمت را تکمیل و ارسال کنند.

۳- همچنین فایل پی دی اف انتخاب محل خدمت (پیوست شده است) را «تکمیل و امضا» نموده و تصویر واضح و باکیفیت آن را به نشانی پست الکترونیکی Jazb@cfu.ac.ir ارسال نمایند. همچنین مدعوین می بایست در روز مصاحبه پرینت فرم محل خدمت را به همراه داشته باشند.

دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد؛ علی رغم آنکه انتخاب محل خدمت در فرم ثبت نامی با متقاضی است اما به دلیل آنکه دانشگاه «یک سازمان یکپارچه (پیکره واحد)» می باشد اختیار دارد که  طبق اولویت و نیازهای خود، محل خدمت نهایی متقاضیان را تعیین نماید.

۴- همراه داشتن مستندات مربوط به فرم مدارک مورد نیاز

متقاضیان فوق باید براساس فرم پیوست شده، پرینت مستندات مربوطه را را در یک پوشه -کلیربوک-  (مستندات به ترتیب فرم چیده شود)  به همراه داشته باشند و همه مستندات باید به صورت پرینت شده باشد و هیچ محتوای الکترونیکی پذیرفته نیست.

مدعوین می توانند نسخه اصلی و پرینت شده رساله و سایر مدارک و مستندات خود را به همراه داشته باشند، زیرا همه مدارک بعد از جلسه مصاحبه به ایشان بازگردانده خواهد شد.

همچنین متقاضیان جذب توجه نمایند که پس از پایان زمان مصاحبه، امکان اضافه یا کم کردن هیچ مدرکی وجود نخواهد داشت.

زمان اعلام شده به ایشان فقط مربوط به حضور در محل مصاحبه است و ممکن است فرایند انتظار تا انجام مصاحبه ایشان، چندساعت به طول انجامد.

متقاضیان جذب اعضای هیات علمی که در فراخوان های تیر و  آبان ۱۴۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرکت نموده اند برای مطالعه شرایط اختصاصی و فهرست رشته و گرایش ثبت نامی خود به لینک https://jazb.cfu.ac.ir/fa مراجعه کنند.

دیدگاه ها




گزارشات تصویری

تبلیغات