نظر قانون مجازات در مورد انتشار مواد سمی و میکروبی

شناسهٔ خبر: 111714 -
اخبار سراسری
به دنبال فراگیر شدن مسئله مسمومیت دانش آموزان در مدارس کشور و بیانات صریح مقامات عالی نظام در مورد اعمال اشد مجازات برای عاملان این اقدام، گریزی به قانون مجازات در این باره خالی از فایده نیست.

نظر قانون مجازات در مورد انتشار مواد سمی و میکروبی

به گزارش «تابناک»، در ماده 286 قانون مجازات اسلامی به صراحت در مورد بحرانی که این روزها مدارس کشور را به خود مشغول کرده است، پیش بینی لازم صورت پذیرفته است.

مستند به این ماده قانونی هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

در تبصره این ماده قانونی نیز آمده است، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات