قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

تصویر متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی از نمایی دیگر

تصویر متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی از نمایی دیگر
شناسهٔ خبر: 109450 -
اخبار سراسری
خبرگزاری تسنیم تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر کرده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات