۲۷دی‌ سالروز «ملی شدن جنگل‌ها»

شناسهٔ خبر: 109384 -
اخبار سراسری
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند : ماده یکم : از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. ماده دوم : حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات