قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

آخرین فیلم باقیماند از کیان پیرفلک در مدرسه

شناسهٔ خبر: 109282 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «۲۰۰۰ سیگنال‌یاب برای کشف ابزار تقلب در کنکور»، «چگونه کودکی منظم داشته باشیم؟»، «دانشگاه فرهنگیان از آموزش و پرورش جدا نمی‌شود»، « چرا اوکی وقتی باشه، خوبه، درسته، ردیفه، هماهنگ و … داریم؟»، «هوش سنجی؛ قطعه اضافه را پیدا کن»، «کتاب مادر بودن و فلسفه وارد بازار نشر شد»، «خیلی باهوشی اگر بگویی کدام فنجان طرحش با بقیه فرق دارد» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «۲۰۰۰ سیگنال‌یاب برای کشف ابزار تقلب در کنکور»، «چگونه کودکی منظم داشته باشیم؟»، «دانشگاه فرهنگیان از آموزش و پرورش جدا نمی‌شود»، «درست‌نویسی و درست‌گویی؛ چرا اوکی وقتی باشه، خوبه، درسته، ردیفه، هماهنگ و … داریم؟»، «هوش سنجی؛ قطعه اضافه را پیدا کن»، «کتاب مادر بودن و فلسفه وارد بازار نشر شد»، «خیلی باهوشی اگر بگویی کدام فنجان طرحش با بقیه فرق دارد» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

آخرین فیلم باقیماند از کیان پیرفلک در مدرسه

حادثه‌ای وحشتناک در مدرسه فرزانگان با ۳۰ مصدوم

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات