اینفوگرافیک: ایران ۹۹ میلیونی در سال ۲۰۵۰

شناسهٔ خبر: 109142 -
اخبار سراسری
پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹.۷ میلیارد نفر افزایش یابد و جمعیت ایران به ۹۹ میلیون نفر برسد. / همشهری

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات