بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

مستنداتی از ادعای تقلب در امتحانات نهایی

شناسهٔ خبر: 108426 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «مستنداتی از ادعای تقلب در امتحانات نهایی»، «گوگل و یوتیوب با شکایت نقض حریم خصوصی کودکان روبرو هستند»، «قطع اینترنت در ساعات کنکور هنوز مشخص نیست»، «حکایت؛ ستوده جاهلان، جاهلان باشند»، «آزمون هوش؛ بزرگترین بسته کدام است؟» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «مستنداتی از ادعای تقلب در امتحانات نهایی»، «گوگل و یوتیوب با شکایت نقض حریم خصوصی کودکان روبرو هستند»، «قطع اینترنت در ساعات کنکور هنوز مشخص نیست»، «حکایت؛ ستوده جاهلان، جاهلان باشند»، «آزمون هوش؛ بزرگترین بسته کدام است؟» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

مستنداتی از ادعای تقلب در امتحانات نهایی

قطع اینترنت در ساعات کنکور هنوز مشخص نیست

گوگل و یوتیوب با شکایت نقض حریم خصوصی کودکان روبرو هستند

همکاری تبلیغاتی با مدرسه آنلاین

حکایت؛ ستوده جاهلان، جاهلان باشند

قابوسنامه

آزمون هوش؛ بزرگترین بسته کدام است؟

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات