قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

فرماندار ویژه میانه: کارکنان ملزم به رعایت انضباط در ادارات هستند

شناسهٔ خبر: 3822 -
اخبار میانه

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان در ادارات تاکیدکرده گفت: این امر سبب افزایش روحیه خدمت به مردم و رضایت بیشترارباب رجوع می شود.
اسماعیل حیدری آزاد در بازدیداز اداره مخابرات شهرستان میانه، خواستار حفظ شان و منزلت اداری توسط کارکنان و نحوه صحیح برخورد با مراجعین شد.
معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن تشکر از کارکنان محترم وساعی مخابرات، بر ضرورت اشرافیت کارکنان به شرح وظایف خود و ثبت گزارش عملکرد روزانه از سوی آنان تاکید کرده گفت: رسیدگی به خدمات مشترکین و نحوه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از جمله نحوه توزیع قبوض و علل قطع تلفن ثابت ناشی از عدم وصول قبض شده از سوی این اداره ضروری است.
فرماندارویژه میانه همچنین خواستار ثبت مشخصات کارکنان، شرح وظایف آنها از سوی مسوول اداره مخابرات شهرستان شده افزود: راهنمایی مراجعین از سوی کارکنان و نحوه ارائه خدمات شفاف سازی شود.
حیدری آزاد ارائه گزارش مستند از نحوه ارائه خدمات و توزیع قبوض از سوی ادارات مخابرات و پست را ضروری خوانده افزود: گزارش نهایی باید در سریعترین زمان ممکن به معاونت استانداری و فرمانداری ویژه ارائه شود. 


 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات