قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

وقتی آذر شیوا «ستاره سینمای قبل انقلاب» آدامس فروش شد (عکس)

وقتی آذر شیوا «ستاره سینمای قبل انقلاب» آدامس فروش شد (عکس)
شناسهٔ خبر: 111176 -
اخبار سراسری
برای اعتراض به ابتذال در سینمای آن زمان در سال 1350 در مقابل دانشگاه ملی شروع به آدامس فروشی کرد.

در سال 1350 خبر آدامس فروشی آذر شیوا در مقابل دانشگاه ملی مثل بمب ترکید.

یکی از زیباترین ستاره های سینمای قبل انقلاب برای اعتراض به ابتذال در سینمای آن زمان در سال 1350 در مقابل دانشگاه ملی شروع به آدامس فروشی کرد.وقتی آذر شیوا، «ستاره سینمای قبل انقلاب» آدامس فروش شد (عکس)

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات