مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
۱۴:۲۰

آخرین تصاویر از پارک جنگلی میانه از حال بد درختان این پارک خبر می‌دهند.
هر سال در حالی به تعداد درختان خشکیده پارک جنگلی میانه افزوده می شود که اختلافات دو نهاد مدعی تولی این پارک همچنان در سکوت و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و بالادستی ادامه دارد.
بر خلاف تمامی وعده‌ها و اظهارات قبلی در خصوص احیای این پارک و واگذاری بهره‌بردای آن به بخش خصوصی همچنان حال این پارک وخیم است و پس از نابودی شهربازی آن، حالا مرگ خاموش درختانش نیز از دور و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه
مرگ خاموش درختان پارک جنگلی میانه در سایه اختلافات کودکانه