شهردار:

در اجرای اصول ایمنی ساختمان ها و محیط شهری هیچ اغماضی پذیرفته نیست

شناسهٔ خبر: 47587 -
اخبار میانه
شهردارمیانه درجلسه شورای مدیریت سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی گفت: بحث اجرای مبحث 3 و 21 مقررات ملی ساختمان و تجهیز اماکن و ساختمان های شهری به سیستم های ایمنی و اطفائ حریق باید با جدیت و بدون هیچ اغماضی دنبال شود.

شهردارمیانه درجلسه شورای مدیریت سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی گفت: بحث اجرای مبحث 3 و 21 مقررات ملی ساختمان و تجهیز اماکن و ساختمان های شهری به سیستم های ایمنی و اطفائ حریق باید با جدیت و بدون هیچ اغماضی دنبال شود.

 رییس شورای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی افزود: هیچ شخص یا نهادی حق ندارد با توجیهات مختلف از زیر بار اجرای مقررات ایمنی شانه خالی کرده و منافع مادی خود را بر حفظ جان و مال مردم مقدم بدارد.

 شهردار خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات سازمان آتشنشانی میانه جوابگوی نیازهای ضروری شهرنیست و متاسفانه تهیه برخی از ماشین آلات مورد نیاز از توان شهرداری خارج است لذا باید با بررسی همه امکانات موجود شهرستان برای وضعیت های اضطراری احتمالی آمادگی داشته باشیم.

 شهردار هم چنین درمورد خطرات استفاده ناایمن ازسیلندرهای گازمایع هشدار دادو گفت: شارژ سیلندرهای گاز مایع در شرایط ناایمن وخطرناک در معابر و محلات شهر انجام می شود که این اقدام بسیار خطرناک است و پیشگیری از آن توجه جدی مردم و مسئولین امر را می طلبد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون