جلسه بررسی طرح جامع پیشنهادی شهر میانه برگزار شد

شناسهٔ خبر: 47303 -
اخبار میانه
در این جلسه طرح پیشنهادی مشاور برای تعیین محدوده و حریم شهری و کاربری های اراضی واقع در طرح و نقشه احداث معابر و کاربری های عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود طرح و رفع ایرادات موجود تهیه شد. 

جلسه بررسی طرح جامع پیشنهادی شهر میانه با حضور شهردار، معاون عمرانی فرماندار، رییس اداره مسکن و شهرسازی و کارشناسان معماری و شهرسازی شهرداری میانه برگزار شد.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شهرداری میانه؛ در این جلسه طرح پیشنهادی مشاور برای تعیین محدوده و حریم شهری و کاربری های اراضی واقع در طرح و نقشه احداث معابر و کاربری های عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود طرح و رفع ایرادات موجود تهیه شد. 

طرح جامع شهر میانه که پایه تهیه نقشه طرح تفصیلی خواهد بود تحت نظارت اداره کل مسکن و شهرسازی استان در حال مطالعه توسط شرکت مشاور زیستا می باشد و پس از تایید مراجع ذیصلاح استانی و تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ملاک عمل محدوده و حریم شهری برای 10 سال قرار خواهد گرفت.

شهردار میانه در این خصوص اظهار داشت: نقشه اولیه طرح جامع پیشنهادی توسط مشاور تهیه و چندین جلسه شهرستانی و استانی برای بررسی این طرح برگزار شده و امید است تا پایان نیمه نخست سال جاری برای تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال شود.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون