افزايش بی رويه قيمت مسكن و اجاره بها در هياهوی كرونا

شناسهٔ خبر: 47245 -
یادداشت
در ماههاي اخير كه تمامي دستگاهها و نهادهاي اجرايي، نظارتي  و خدمات رسان دغدغه ديگري چون بيماري كرونا را دارند، زخم تورم كاذب مسكن  بيش از پيش سر باز كرده است.

✍️حامد يزداني ديزگوين 

قيمت مسكن و نرخ اجاره بهاء از شروع سال جديد و با وجود شيوع بيماري كرونا بصورت بي رويه در حال  افزايش مي باشد و اين امر ميتواند مشكلات و مخاطرات جدي بر قشر كم درامد و آسيب پذير جامعه وارد نموده و زندگی این طبقه از جامعه را دچار بحران نماید.

در ماههاي اخير كه تمامي دستگاهها و نهادهاي اجرايي، نظارتي  و خدمات رسان دغدغه ديگري چون بيماري كرونا را دارند، زخم تورم كاذب مسكن  بيش از پيش سر باز كرده است.

با توجه به اينكه بازار اجاره مسكن از يك اصل اساسي پيروي مي كند و قيمت اجاره بها از قيمت مسكن نشأت ميگيرد در حال حاضر بيشترين قيمت  واحد هاي مسكوني در شهر ميانه به ازاي هر متر مربع به رقم ٧ ميليون تومان ميرسد و اين در حاليست كه در يك سال گذشته اين ميزان به كمتر از ٣ ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بوده است.

خلاء قيمت گذاري و نظارت بر قيمت زمين و مسكن و نيز ضعف قوانين نظارتي بر  بازار زمينه ساز تورم سرسام اور اجاره بها، رهن و نيز خريد و فروش زمين و واحد هاي مسكوني شده و اين  امر نيازمند توجه جدي دستگاه و متوليان امر و نيز نظارت بر بازار مسكن است.
 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون