ماسک نمی‌زنم و ها می‌کنم تو صورت بقیه!

شناسهٔ خبر: 47219 -
کارتون
خارج شدن از قرنطینه خانگی و آغاز فعالیت‌های اقتصادی صنوف مختلف، ادامه فعالیت ادارات و افزایش ترددها در سطح شهر، به معنای برطرف شدن خطر ویروس کرونا نیست.

خارج شدن از قرنطینه خانگی و آغاز فعالیت‌های اقتصادی صنوف مختلف، ادامه فعالیت ادارات و افزایش ترددها در سطح شهر، به معنای برطرف شدن خطر ویروس کرونا نیست.

نازنین جمشیدی با انتشار کارتونی در صفحه طنز شهروند به این موضوع پرداخت.

ببینید: این مهمان ناخوانده حالا حالاها قصد رفتن نداره!

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون