ادامه مراحل ضدعفونی معابر شهر آچاچی

شناسهٔ خبر: 47192 -
اخبار میانه
ضدعفونی مستمر شهر آچاچی مانند مراحل گذشته با همکاری خیربن در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، ضدعفونی مستمر شهر آچاچی مانند مراحل گذشته با همکاری خیربن در حال انجام است.

در این مرحله از محلول پاشی و ضدعفونی معابر شهر آچاچی خیر شهر آچاچی آقای مهدی قاسمی با تهیه مواد ضد عفونی در کنار خادمین مردم شهر در مجموعه شهرداری آچاچی به خصوص پرسنل واحد خدمات شهری بودند.

image 2020 4 28 10 52 36 291 NXr

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون