توزیع 2853 تن کود اوره (سرک بهاره) در بین کشاورزان شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 47182 -
اخبار میانه
مهندس شهرام ایرانی پور معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میانه، از توزیع دو هزارو 853 تن کود اوره (سرک بهاره) به کشاورزان این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی میانه، مهندس شهرام ایرانی پور معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میانه، از توزیع دو هزارو 853 تن کود اوره (سرک بهاره) به کشاورزان این شهرستان خبر داد.

معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میانه گفت: با توجه به بارش های اخیر و لزوم تقویت مزارع گندم و جو آبی و دیم توصیه می شود که کشاورزان شهرستان اقدام به کودپاشی سرک بهاره نمایند.

ایرانی پور گفت در این رابطه برنامه ریزی لازم صورت گرفته و تا حال مقدار دو هزار و 853 تن کود اوره برای کود پاشی سرک بهاره به علت شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از تجمع کشاورزان در محلهای توزیع کود توسط دهیاریها و شوراهای روستای به کشاورزان تحویل شده و تحویل آن به افرادی که تاکنون اقدام ننمودهاند از طریق عاملین توزیع ادامه دارد.

وی همچنین افزود: در سال زراعی جاری در این شهرستان انواع کودهای لازم برای زارعین و باغداران تهیه و تدارک دیده شده و از کل سهمیه شهرستان هفت هزارو 165 تن کود اوره تاکنون 75 درصد آن جذب شده است. پیش بینی میشود که یک هزار و 600 تن کود اوره در بین کشاورزان توزیع شود.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون