ببینید ملخ‌ها هم از یخچال ما تعجب کردند!

شناسهٔ خبر: 47180 -
کارتون

با گذشت 2 ماه پس از ورود ملخ‌ها به کشور، موج جدید این آفت بار دیگر زندگی در برخی استان‌های جنوبی کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. محمدرضا ثقفی با انتشار کارتونی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ به این موضوع پرداخت.

لطفا به حریم ملخ‌ها تجاوز نکنید!

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون