آيا نمايندگان ميانه گرفتار كرونا شده‌اند؟

شناسهٔ خبر: 47136 -
یادداشت
از آنجایی كه یكی از نمایندگان عضو كمیسیون بهداشت و درمان میباشد و در این شرایط كه بیمارستان‌ها و پرسنل زحمتكش چشم انتظار وسایل و امكانات درمانی می‌باشند، هیچ خبر و اقدامی از طرف این عزیزان صورت نگرفته و خبری از آنها نیست و این فكر در ذهن هر شهروندی تداعی می‌كند كه...

با شیوع روز افزون ویروس كرونا در كشور و علل الخصوص شهر میانه، اكثر نهاد اجرایی و خیرین محترم و شخص فرماندار و دادستان محترم از روز اول اقدامات اساسی در راستای پیشگیری  و گسترش این ویروس در  شهرستان و تامین تجهیزات پیشگیری و درمانی بیمارستانی انجام داده‌اند، در این میان جای خالی نمایندگان به چشم می آید.

از آنجایی كه یكی از نمایندگان عضو كمیسیون بهداشت و درمان می‌باشد و در این شرایط كه بیمارستان‌ها و پرسنل زحمتكش چشم انتظار وسایل و امكانات درمانی می‌باشند، هیچ خبر و اقدامی از طرف این عزیزان صورت نگرفته و خبری از آنها نیست و این فكر در ذهن هر شهروندی تداعی می‌كند كه ایا نمایندگان فعلی كه رای لازم برای مجلس بعدی كسب نكرده اند با مردم میانه قهر كرده اند؟ یا خدای ناكرده گرفتار كرونا شده و مدت ٢ ماه است در قرنطینه به سر میبرند؟ خدا كند كه اینطور  نباشد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون