بازدید فرماندار ویژه میانه از تولیدی ماسک ایران تک دخت در میانه

شناسهٔ خبر: 46061 -
اخبار میانه
در این تولیدی با اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰ نفر، روزانه 20 هزار ماسک که قابلیت افزایش به ۸۰ هزار ماسک را دارد تولید شده و به مراکز درمانی و بیمارستانها ارسال می شود. 

محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با همراهی امدادیان رییس صنعت، معدن و تجارت و کبیری رییس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه از تولیدی ماسک ایران تک دخت آقای حسین عظیم زاده بازدید نمود. 

در این تولیدی با اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰ نفر، روزانه 20 هزار ماسک که قابلیت افزایش به ۸۰ هزار ماسک را دارد تولید شده و به مراکز درمانی و بیمارستانها ارسال می شود. 

تولید ماسک در این تولیدی با دستگاه تمام اتوماتیک به ارزش ۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

01 copy copy01 copy copy01 copy copy01 copy copy01 copy copy01 copy copy01 copy copy

دیدگاه ها