پلمپ 12 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در شهرستان

شناسهٔ خبر: 46042 -
اخبار میانه
در پی اطلاعیه ستاد مقابله با کرونای شهرستان میانه مبنی بر تعطیلی واحد های غیر ضروری، در مورخ 4 فروردین 1399 تعداد 12 واحد صنفی بدلیل عدم رعایت مصوبه مذکور از طرف اکیپ ستاد پلمپ گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه در پی اطلاعیه ستاد مقابله با کرونای شهرستان میانه مبنی بر تعطیلی واحد های غیر ضروری، در مورخ 4 فروردین 1399 تعداد 12 واحد صنفی بدلیل عدم رعایت مصوبه مذکور از طرف اکیپ ستاد پلمپ گردید.

لازم به توضیح است این اکیپ همه روزه به صورت شبانه روزی فعال بوده و با واحد های متخلف برخورد قانونی معمول خواهد گردید.

دیدگاه ها