افتتاح دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان برکت میانه

شناسهٔ خبر: 46037 -
اخبار میانه
دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان برکت میانه افتتاح شد.

این دستگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان امروز با حضور معاون استاندار و رییس شبکه بهداشت شهرستان افتتاح شد.

اضافه می شود شرکت فولاد مبلغ یک میلیارد تومان، خانواده محترم اکبری ٥٠٠ ميليون و ٣٥٠ ميليون از خانواده ميانجي برای راه اندازی این دستگاه اهدا کرده اند.

دیدگاه ها