انجام غربالگری بیماری کرونا برای مراجعین اداره گاز شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 46029 -
اخبار میانه
انجام غربالگری بیماری کرونا برای مراجعین اداره گاز شهرستان میانه

دیدگاه ها