فرماندار ویژه میانه خبر داد:

انجام اقدامات اولیه برای راه اندازی سی تی اسکن دوم در بیمارستان میانه

شناسهٔ خبر: 46023 -
اخبار میانه
معاون استاندار در ادامه گفت فعلا فرایند راه اندازی سی تی اسکن دوم در بیمارستان میانه در مرحله پردازش مدل مالی و تامین و تخصیص ارز دولتی آن می باشد.

مشایخی فرماندار ویژه میانه با اشاره به  لحاظ شرایط حساس کنونی شهرستان در مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت با توجه به نیازبخش درمان به دستگاه سی تی اسکن دوم با پیگیری ها و اقدامات انجام شده با موافقت دانشگاه علوم پزشکی تبریز دستگاه دوم سی تی اسکن در بیمارستان میانه راه اندازی خواهد شد.

وی افزود در این راستا رایزنی با شرکت مپنا و زیر مجموعه آن سلامت مپنا تبسم منجر به موافقت شده است تا پیرامون این موضوع در خصوص راه اندازی سی تی اسکن دوم اقدام نمایند.

معاون استاندار در ادامه گفت فعلا فرایند راه اندازی سی تی اسکن دوم در بیمارستان میانه در مرحله پردازش مدل مالی و تامین و تخصیص ارز دولتی آن می باشد.

دیدگاه ها