تسهیلات کرونایی شهرداری میانه برای مردم میانه

شناسهٔ خبر: 46022 -
اخبار میانه
تسهیلات کرونایی شهرداری میانه برای مردم میانه در راستای برخورداری از تخفیف‌ها و بخشودگی‌های سال جاری تا پایان اردیبهشت سال 1399

تسهیلات کرونایی شهرداری میانه برای مردم میانه در راستای برخورداری از تخفیف‌ها و بخشودگی‌های سال جاری تا پایان اردیبهشت سال 1399

دیدگاه ها