فرماندار ویژه میانه از نتایج نشست با بخش خصوصی گفت:

راه اندازی واحد تولیدی اقلام مورد نیاز مقابله با شیوع کرونا در شهرستان

شناسهٔ خبر: 45981 -
اخبار میانه
با این کار بخشی از اقلام مورد نیاز بیمارستان ها، مراکز درمانی و مردم تامین می شود و سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده تا با مساعدت مسولین شهرستان در تامین مواد اولیه، کار تولید اقلام مورد نیاز را آغاز نماید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه با بیان اینکه بخش خصوصی وارد عرصه تولید و تامین اقلام مورد نیاز پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا شده در این شهرستان شده است، گفت: لباس سرهم(گان)، کاور و ماسک از جمله این اقلام است که در آینده نزدیک تولید آن در بخش کندوان آغاز می شود.

محمدرضا مشایخی در خصوص مباحث نشستی که با سرمایه گذار بخش خصوصی داشت، گفت: با این کار بخشی از اقلام مورد نیاز بیمارستان ها، مراکز درمانی و مردم تامین می شود و سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده تا با مساعدت مسولین شهرستان در تامین مواد اولیه، کار تولید اقلام مورد نیاز را آغاز نماید.

وی با اشاره به اینکه مقرر شد بخش خصوصی برای آغاز کار، مواد اولیه را تامین کند و شهرستان با بهره گیری از ظرفیت های استانی در تامین این مواد مساعدت کند، افزود: کار این واحد تولیدی به زودی آغاز شده و تا اقلام آن بین در سطح شهرستان توزیع شود.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون