اقدامات شهرداری آچاچی در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

شناسهٔ خبر: 45955 -
اخبار میانه
شهرداری آچاچی در پی شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، در کنار سایر نهادها و ارگان ها اقدامات عملی خود را در جهت مدیریت و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر آچاچی انجام می دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، شهرداری آچاچی در پی شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، در کنار سایر نهادها و ارگان ها اقدامات عملی خود را در جهت مدیریت و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر آچاچی انجام می دهد. در این راستا نیز ز مهمترین اقدامات شهرداری آچاچی از موارد زیر می توان نام برد:

_ تشکیل جلسه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهر به مدیریت شهرداری آچاچی

_ اطلاع رسانی و آموزش همگانی در خصوص رعایت بهداشت عمومی و فردی

_ ملزم کردن صنوف شهر آچاچی به رعایت بهداشت عمومی و فردی بر اساس مصوبه جلسه پیشگری از شیوع کرونا

_ تعطیلی قلیان سراهای سطح شهر بر اساس مصوبه جلسه پیشگری از شیوع کرونا

_ تعطیلی شنبه بازار تا اطلاع ثانوی_ ضدعفونی پارک کودک

_ ضدعفونی محوطه اداری شهرداری

_ ضد عفونی مرکز بهداشتی و درمانی شهر

_ ضدعفونی ایستگاه تاکسی آچاچی_ میانه

_ ضدعفونی محوطه بانک های شهر

_ ضد عفونی سرویس های بهداشتی عمومی_ شستشوی باکس های زباله شهری

در ضمن شهرداری آچاچی بر اساس وظیفه ذاتی خود و مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدامات مستمر خود را علاوه بر موارد مطروحه، در سایر زمینه ها به خصوص ضدعفونی معابر و مراکز اصلی شهر را در دستور کار خود قرار داده است.

image 2020 3 4 8 18 38 448 rxU

image 2020 3 4 8 18 38 767 TQt

دیدگاه ها