اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 45869 -
اخبار میانه
آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه شهرستان میانه

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه شهرستان میانه

Untitled

دیدگاه ها