کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور مرکز میانه برگزار شد

شناسهٔ خبر: 45859 -
اخبار میانه
در این نشست که جمعی از اساتید و دانشجویان حضور داشتند، موضوع با عنوان "تاثیر تبلیغات درفضای برانتخابات و مردم" مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و دانشجویان در دو گروه مخالف ومنتقد به بیان دیدگاههای خود در رابطه با موضوعات مطرح شده پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور میانه، با تاسی به فرمایشات مقام معظم رهبري مبنی برتشکیل کرسی های آزاد اندیشی و تاکیدات ایشان در این خصوص به لطف خداي منان و همت دانشجویان ولایت مداربسیج دانشجویی در دانشگاه، کرسی آزاداندیشی با حضورداوران محترم حجه الاسلام والمسلمین حاج آقاخزاعی، کاشف الدین بیضائی و اصغر مسلمی و نمایندگان بسیج دانشجویی درسالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز میانه برگزار شد.  

در این نشست که جمعی از اساتید و دانشجویان حضور داشتند، موضوع با عنوان "تاثیر تبلیغات درفضای برانتخابات و مردم" مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و دانشجویان در دو گروه مخالف ومنتقد به بیان دیدگاههای خود در رابطه با موضوعات مطرح شده پرداختند.

در انتهای برنامه اعضای هیئت نظارت به تحلیل موضوع و جمع بندي نظرات پرداختند.

دیدگاه ها