معطلی نیم ساعته مردم روی پل حصار میانه

شناسهٔ خبر: 45838 -
اخبار میانه
امروز پنجشنبه مردم برای خواندن فاتحه به اموات خود در  مسیر گلزار مومنین، نیمساعت روی پل حصار معطل شدند. خیلی‌ها از تشییع جنازه‌ها جا ماندند و خیلی‌ها هم از نیمه راه برگشتند. 

به گزارش خبرنگار قافلان سسی؛ امروز پنجشنبه مردم برای خواندن فاتحه به اموات خود در  مسیر گلزار مومنین، نیمساعت روی پل حصار معطل شدند. خیلی‌ها از تشییع جنازه‌ها جا ماندند و خیلی‌ها هم از نیمه راه برگشتند. 

لزوم احداث پل جدید در مسیر مقابل در این محل سال‌هاست که خواست عموم مردم است که هنوز تحقق نیافته است.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون