تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری میانه

شناسهٔ خبر: 45811 -
اخبار میانه
لایحه دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری سال 1399 شهرداری میانه پس از بررسی و تصویب در صحن شورای اسلامی شهر میانه از سوی فرمانداری میانه مورد تایید قرار گرفت.

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری میانه تصویب شد.

لایحه دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری سال 1399 شهرداری میانه پس از بررسی و تصویب در صحن شورای اسلامی شهر میانه از سوی فرمانداری میانه مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: دستورالعمل تعرفه سال 1399 شامل میزان و نحوه اخذ عوارض و بهای خدمات شهری در 33 ماده و تبصره های ذیل آن توسط شهرداری میانه تدوین و به تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری شهرستان رسیده و هم اکنون در سایت اینترنتی شهرداری میانه در دسترس عموم قرار دارد.

شهردار و رییس شورای اسلامی شهر میانه در پیامی در مقدمه این دستورالعمل، توجه جدی به وضعیت اقتصادی خانوارها و رعایت حال شهروندان، توجه به ایجاد منابع درآمد پایدار، بسترسازی برای جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان در بخش های مختلف اقتصاد شهری، شفافیت هرچه بیشتر در مبانی و فرمول های محاسباتی، رفع ابهامات و تفکیک موارد به هم پیوسته، رعایت آرائ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، افزودن بندهای جدید تعرفه ای در بخش های فاقد تعرفه، و هدایت تعرفه به سمت جلب رضایت هرچه بیشتر مردم و فراهم سازی بستر لازم برای ارائه هر چه بهتر خدمات به همشهریان را از ویژگی های بارز تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال آتی شهرداری میانه عنوان کردند.

 

دفترچه دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری میانه هم اکنون به صورت فایل PDF در اینجا tarefe 999 در دسترس عموم شهروندان است.

دیدگاه ها