لیست نهایی و وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس در شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 45799 -
اخبار میانه
بر اساس شنیده‌های خبرنگاران قافلان، افراد زیر که صلاحیتشان تایید یا احراز نشده بود برای کاندیداتوری مجلس تایید صلاحیت شده اند

بر اساس شنیده‌های خبرنگاران قافلان، افراد زیر که صلاحیتشان تایید یا احراز نشده بود برای کاندیداتوری مجلس تایید صلاحیت شده اند:
محمدی، صفایی، صفیخانی، ابراهیمی


لیست افراد تاییدصلاحیت شده حوزه انتخابی میانه برای انتخابات پیش روی مجلس: 

اسماعیل نعمتی

یوسف شکوری

سید مرتضی حسینی

مهدی اسماعیلی

شمسی مجدی

قهرمان مختاری

فرهاد جهانگیری

سید حامد وفایی

علی شامی 

صادق امینی

نعمت محمدی

یعقوب شیویاری

فردین فرمند

عزت الله نیکخواه

محمد قاسمی

علی شیری 

پورچهر ناصری

مسعود حسینیان

محمد سلطانی

بهنام صفایی

یحیی صفیخانی

سیاوش ابراهیمی

مهدی محمدی

لیست افراد رد صلاحیت یا عدم احراز

بیت الله حیدری

لادن اکبری

نرگس شریفی

محمدرضا محرمی

میربهلول حسینی

حافظ شورچی

قاسم بشکول

هوشنگ حبیبی

محمد علی مددی

سعید نعمتی

اکبر ناصری

رضا ملکی

علی حیدری

سالار آقاخانی

جلیل اجلی

جابر داوودی

سید حسین ساقی

حافظه شیخ السلامی

افضل حسینخانی

سعید ناطقی

مهرداد عبدی

ملیحه بنانی

 انصراف دهندگان:

عیسی گلمحمدی

منوچهر مقدمی

بهرام عموجی

حسین قربانی

دیدگاه ها