برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 45781 -
اخبار میانه
جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری شهرستان میانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی جلسه پیشگیری از جرایم انتخاباتی با حضور فکور رئیس دادگستری، محمودیان دادستان میانه و سایر اعضای ستاد در دادگستری شهرستان میانه برگزار شد.

در این جلسه اعضای حاضر به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص انتخابات پیش رو پرداختند و مقرر شد تا ادارات با هماهنگی و همکاری یکدیگر ترتیبی اتخاذ کنند تا ضمن حضور حداکثری و پرشور مردم در انتخابات، هرگونه جرایم و تخلفات کاندیداها نیز به دبیرخانه ستاد پیشگیری از جرم جهت اقدامات قانونی ارسال شود و فضای مجازی هم که یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی می باشد بطور مستمر مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

دیدگاه ها