برگزاری جلسه دوره‌ای بررسی و رفع موانع و مشکلات امور اراضی

شناسهٔ خبر: 45780 -
اخبار میانه
جلسه دوره ای بررسی و رفع موانع و مشکلات امور اراضی و تشریع وظایف و ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای عملکردی این حوزه در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی میانه به ریاست مهندس شهرام ایرانی پور ...

جلسه دوره ای بررسی و رفع موانع و مشکلات امور اراضی و تشریع وظایف و ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای عملکردی این حوزه در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی میانه به ریاست مهندس شهرام ایرانی پور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه و معاونین مالی اداری ، فنی ، مسئول حراست مدیریت و رئیس و همکاران اداره امور اراضی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میانه، مهندس ایرانی پور در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل مجموعه اداره امور اراضی و تاکید بر حساسیت و جایگاه خاص وظایف محوله امور اراضی، ضمن تبیین دستورجلسه ، با استماع گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام یافته اداره امور اراضی در حوزه های مختلف از جمله جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ازاضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تشکیل و پیگیری طرحهای تبصره یک و چهار قانون حفظ کاربری ، تجمیع و یکپارچه سازی اراضی، رفع تداخلات، طرح و پیگیری پرونده های تغییر کاربریهای غیرمجاز، و نحوه ارائه پاسخ استعلامات مراجع قضایی و اداری و....؛ که توسط مهندس بهرام اصغری و همکاران این اداره ارائه گردید؛ در جریان امورات این اداره قرارگرفت و در ادامه معاونین و حراست مدیریت جهادکشاورزی میانه نیز ضمن بیان نظرات و دیدگاهها در این حوزه به ارائه راهکارها و راهنمائیهای لازم در زمینه های مختلف پرداختند.

مهندس شهرام ایرانی پور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه در خاتمه با بیان اینکه رفع کمبودها و مشکلات و موانع موجود در بخشهای مختلف اداره امور اراضی از اولویتهای حوزه مدیریت شهرستان می باشد در تلاش جهت حل و فصل مشکلات بوده و بر لزوم جلوگیری از کاربری های غیرمجازو اجرای احکام قلع و قمع و اجرای مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و پیگیری رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی و تشکیل کارگروه یکپارچه سازی اراضی تاکید نمود.

دیدگاه ها