معرفی 6 واحد صنفی قصابی متخلف در شهرستان میانه به دلیل گرانفروشی به اداره تعزیرات حکومتی

شناسهٔ خبر: 45706 -
اخبار میانه
6 واحد صنفی قصابی در این شهرستان به دلیل تخلف گرانفروشی با تشکیل پرونده تخلف به ارزش 116600000 ریال به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه، 6 واحد صنفی قصابی در این شهرستان به دلیل تخلف گرانفروشی با تشکیل پرونده تخلف به ارزش 116600000 ریال به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

باستناد این گزارش در پی کاهش قیمت دام زنده و به تبع آن کاهش قیمت گوشت در شهرستان میانه، از سوی اتحادیه قصابان قیمت گوشت گوساله به واحدهای صنفی مربوطه ابلاغ گردیده که بر اساس گزارشات مردمی و تماس با تلفن 124 اداره واحدهای صنفی موصوف الذکر به دلیل عدم رعایت نرخ های جدید اعلامی و گرانفروشی از سوی بازرسان اداره صمت متخلف تشخیص داده شده و با تشکیل پرونده تخلف برای  این واحدخها جهت برخورد قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیده اند.

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه از شهروندان می خواهد به منظور همراهی در جلوگیری از گرانفروشی در واحدهای صنفی در صورت مشاهده موارد تخلف را از یکی از طرق حضوری یا تلفن 124، یا ثبت در سامانه 124.ir و یا از طریق اپلیکیشن آپ به واحد نظارت و بازرسی اداره صمت میانه اعلام نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

دیدگاه ها