معاون برنامه ریزی فرماندار میانه:

ضعف شخصیت و فقدان اعتماد به نفس عامل اصلی در اعتیاد جوانان

شناسهٔ خبر: 45656 -
اخبار میانه
باید با ایجاد زمینه و برنامه ریزی های لازم از جمله آموزش، پر کردن اوقات فراغت و تقویت اعتقادات و مناسک دینی و روابط مطلوب خانوادگی جوانان را برای پاسداری و حراست از سرمایه عظیم جوانی  آماده سازیم.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان میانه با بیان اهمیت دوران جوانی که بهار زندگانی محسوب می شود بر ارزشمند و زودگذر بودن این دوره از زندگی اشاره کرده افزود: باید با ایجاد زمینه و برنامه ریزی های لازم از جمله آموزش، پر کردن اوقات فراغت و تقویت اعتقادات و مناسک دینی و روابط مطلوب خانوادگی جوانان را برای پاسداری و حراست از سرمایه عظیم جوانی  آماده سازیم.

عادل قاسمی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان میانه با تاکید بر اینکه بسیاری از تهدیدها در دوران جوانی رخ می دهد اضافه کرد: اساس احساسات زیبا و تجربیات موفق در جوانان در سلامت جسم، روح و روان  آنها ریشه داشته و باید هدایت و کنترل شود تا جوانان بتوانند به سلامت از این مقطع حساس عبور کنند.

وی افزود: جوانان باید با توجه به توانمندی های خود روش های بهره مندی از دوران جوانی خود را شناخته و با افزایش آگاهی  در خصوص سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بتوانند خود را از گزند تمامی تهدیدهای موجود در جامعه مصون نگهدارند.

قاسمی در ادامه هدایت صحیح، پشتیبانی و حمایتهای همه جانبه خانواده، مدرسه، دانشگاه، جامعه و برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان را مهم خوانده گفت: با توجه به اینکه حدود 31 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل می دهند تمامی مسئولین دستگاههای مرتبط باید با حساسیت تمام در حوزه جوانان  ورود کرده و با مدیریت همه جانبه سلامت این قشر آینده ساز کشور، با افزایش آگاهی و شناخت از تهدیدات بیرونی، آنها را در مقابله با تهدیدات و حفظ سلامت همه جانبه خود کمک کنند تا بتوانند با اطمینان خاطر اداره امور جامعه را بدست گیرند.

معاون برنامه ریزی فرماندار میانه لزوم پایش و کنترل مدیریت رفتارهای پرخطر، پیشگیری از بیماری ها در بین جوانان شامل رفتارهای منجر به بروز آسیبهای جسمی، روحی ، روانی و خشونتهای اجتماعی، پیشگیری از استعمال الکل و دخانیات در بین قشر نوجوان و جوانان جامعه، پیشگیری از رفتارهای تغذیه ای ناسالم و ایجاد زمینه برای تحرک فیزیکی کافی در بین جوانان را از استراتژی های اصلی در پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های جسمی و روانی و آسیبهای اجتماعی را مهم عنوان نموده بر توجه سازمان های دست اندرکار ئر حیطه سلامت جوانان تاکید کرد.

وی از مسئولین خواست تا جهت دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله و هدف سال 1404 که جامعه بر محوریت خانواده و برخوردار از جوانان سالم، آگاه، توانمند و بهره مند از سطح بالای سواد سلامت، برنامه ریزی و اقدام نمایند.

قاسمی اعتقادات و مناسک دینی، روابط مطلوب خانوادگی و اجتماعی، شادی و نشاط اجتماعی، انگیزش، آرامش، تعادل  و کارآمدی را از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بهداشت و سلامت روان جوانان خوانده گفت: نبود هر یک از این عوامل می تواند برای فرد مشکلات روحی و روانی را به دنبال داشته باشد.

قاسمی توجه به رویکرد سلامت همه جانبه جوانان و ارتقای سلامت آنان با مشارکت و تعامل مطلوب از سوی ادارات و برنامه ریزی نظام مند، آگاهانه و همه جانبه در حوزه جوانان را سبب علمی و کاربردی شدن  اهداف مورد نظر در این خصوص خوانده افزود: دغدغه اصلی ما در حوزه سلامت اجتماعی اعتیاد جوانان است که اکثرا منشا آن را فقر می دانند اما اگر بتوانیم در حوزه بهداشت روان جوانان برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم با تقویت محیط های پشتیبان سلامت و شادی آفرین که شامل خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کار و سایر محیط های اجتماعی می باشد، مصونیت کامل جوانان را در برابر هر گونه آسیبهای اجتماعی و آثار سوء آن بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی را سبب شویم. 

در پایان از ادارات و کارشناسان برتر در حوزه اوقات فراغت تجلیل شد.

IMG 20191217 212352 284 copy copy

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون