معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه:

پرداخت 279 میلیارد ریال تسهیلات برای 286 طرح ثبت شده در سامانه کارا

شناسهٔ خبر: 45651 -
اخبار میانه
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان میانه از پرداخت 279 میلیارد ریال به 286 طرح ثبت شده در سامانه کارا خبر داده گفت: با اجرای این طرح ها برای 808 نفر از سال گذشته تاکنون اشتغالزایی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان میانه از پرداخت 279 میلیارد ریال به 286 طرح ثبت شده در سامانه کارا خبر داده گفت: با اجرای این طرح ها برای 808 نفر از سال گذشته تاکنون اشتغالزایی شده است.

مهدی مشایخی با حضور در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری طی سال جاری گفت: در سال گذشته شاهد تعریف و راه اندازی سامانه کارا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم و توانستیم بهترین عملکرد در شهرستان را بدست آوریم.

وی با قدردانی از بانک ها و دستگاههای مرتبط در خصوص سامانه کارا که طرح های روستایی و فراگیر در زمینه های کشاورزی، خدماتی، تولیدی و صنعتی در آن ثبت می شد اضافه کرد: در زمینه اشتغال خانگی نیز شاهد تخصیص 5 میلیارد ریال تسهیلات هستیم که برای 4 طرح از 12 طرح معرفی شده مبالغی ارائه شده و مابقی در طی مراحل اداری قرار دارد.

مشایخی بر ضرورت ثبت و گزارشی درست و صحیح  از میزان عملکرد و اشتغالزایی در شهرستان تاکید کرده گفت: بسیاری از اشتغال های ایجاد شده در شهرستان ثبت نشده که فعالان در پروژه راه آهن میانه- اردبیل از جمله آنها بوده و حداقل بیش از 2 هزار نفر در این پروژه مشغول هستند که باید در سامانه رصد ثبت شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه میانه بر لزوم ضرورت ثبت اسامی افرادی که تسهیلات اشتغال دریافت نموده و فعالین در پروژه های عمرانی در سامانه رصد اشاره کرده افزود: انحرافات طرح های اشتغال روستایی در شهرستان بسیار محدود بوده و ما تمام تلاشمان جلوگیری از این موضوع است زیرا انحراف از آن موجب جریمه تسهیلات گیرنده است که در این خصوص دستگاهها باید با دقت نظر یکصدا و همسو عمل کنند.

مشایخی در پایان با بیان طرح کارورزی در شهرستان و بیان اینکه شاهد عملکرد خوبی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این طرح نبودیم بیان کرد: از 80 کارگاه ثبت نام شده تنها ثبت 43 کارگاه کامل بوده و از 911 فارغ التحصیل ثبت نامی نیز ثبت نام 321 نفر تکمیل شده که 49 نفر آنها از مزایای طرح کارورزی بهره مند شده اند.  

IMG 0779

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون