درگذشت پدر دوست و همکار گرامی حسن گل محمدی

شناسهٔ خبر: 45645 -
اخبار میانه
مراسم تشییع پیکر پدر بزرگوار شهید والا مقام داور گلمحمدی از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 98/9/23 در محل گلزار مومنین برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر پدر بزرگوار شهید والا مقام داور گلمحمدی از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 98/9/23 در محل گلزار مومنین برگزار خواهد شد.

قافلان این مصیبت وارده را به دوست و همکار گرامی آقای حسن گل محمدی تسلیت عرض می نماید.


دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون