اطلاعيه شماره (2) ستاد انتخابات حوزه انتخابيه شهرستان ميانه

شناسهٔ خبر: 45563 -
اخبار میانه
به آگاهي مردم شريف شهرستان ميانه مي‌رساند انتخابات سراسري يازدهمين دوره‌ی مجلس شوراي اسلامي در روز جمعه مورخ 2/12/98 برگزار خواهد شد.

به آگاهي مردم شريف شهرستان ميانه مي‌رساند انتخابات سراسري يازدهمين دوره‌ی مجلس شوراي اسلامي در روز جمعه مورخ 2/12/98 برگزار خواهد شد.

در اجراي ماده‌ی 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده‌ی 21 آئين‌نامه‌ی اجرايي آن، ثبت نام از داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره‌ی مجلس شوراي اسلامي از روز يكشنبه مورخ 10/9/1398 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 16/9/1398 جمعا به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطبان مي‌توانند به منظور اعلام داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك زیر به وزارت كشور، فرمانداري ويژه -شهرستان ميانه ، سفارتخانه‌ها، كنسولگري‌ها يا نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام نمايند.

1- اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن؛

2- اصل شناسنامه عكس‌دار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن؛ 

3- 10 قطعه عكس 4*3 جديد؛

4- اصل و يك نسخه تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر (حداقل كارشناسي ارشد و يا معادل آن)

5- اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛

6- اصل و يك نسخه تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائمي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشمولين خدمت وظيفه عمومي.

 

به استناد ماده‌ی 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره‌های ذیل آن، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1) اعتقاد و التزام عملي به اسلام؛

2) التزام عملي به  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛

3) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛

4) ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه؛

5) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن؛

6) نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ی انتخابيه؛

7) سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي؛

8) حداقل سن سی (30) سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج (75) سال تمام.

 

الف: داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرّح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت‌العقيده باشند.

ب: هر دوره‌ی نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود. 

ج: ملاك محاسبه‌ی سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات، بر اساس تاريخ تولد اوليه‌ی ثبت شده در شناسنامه‌ی رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاه‌هاي ذيربط به استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نخواهد بود.

د: طبق ماده‌ی (18) قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/74 و تبصره‌ی ماده‌ی (21) قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/68 و بند «الف» ماده‌ی (44) قانون برنامه پنجم و جزء (6) بند «ث» ماده‌ی (88) قانون برنامه‌ی ششم، كليه‌ی جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه‌ی حضور در جبهه دارند از يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي‌گردند.

بر اساس قانون تفسير ماده‌ی (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/05/1390، مدرك معادل تحصيلي در هر مقطع تحصيلي، مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

 

ستاد انتخابات حوزه انتخابيه شهرستان ميانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون