مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک اعلام کرد

ثبت بیش از ۱۵۱۰ زمین‌لرزه در آبان ۱۳۹۸

شناسهٔ خبر: 45547 -
اخبار میانه
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ بیش از ۱۵۱۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ بیش از ۱۵۱۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

به گزارش ایسنا، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در آبان ۱۳۹۸ تعداد ۳۶ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آنها در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با بزرگی ۵.۹ حوالی ترکمانچای واقع در استان آذربایجان‌شرقی، رخ داده است.

طبق اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،از لحاظ آماری ۱۳۷۱ زمین‌لرزه دارای بزرگای کوچک‌تر ۳، تعداد ۱۱۰ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳ و ۴ و تعداد ۳۳ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد ۳ زمین‌لرزه دارای بزرگی بین ۵ و ۶ بوده‌است.

دیدگاه ها