ارسال خودروهای امور منابع آب میانه به مناطق زلزله زده

شناسهٔ خبر: 45490 -
اخبار میانه
با هماهنگی های به عمل آمده با فرمانداری شهرستان میانه تعداد دو دستگاه کمپرسی و یک دستگاه لودر توسط امور منابع آب میانه به کمک مناطق آسیب دیده از زلزله اخیر اعزام شدند.

 بنابه گزارش روابط عمومی امور منابع آب شهرستان میانه در تاریخ ٩٨/٨/٢٢ با هماهنگی های به عمل آمده با فرمانداری شهرستان میانه تعداد دو دستگاه کمپرسی و یک دستگاه لودر توسط امور منابع آب میانه به کمک مناطق آسیب دیده از زلزله اخیر اعزام شدند.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون