بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از محل پروژه آبخیزداری ایشلق

شناسهٔ خبر: 45483 -
اخبار میانه
از اهداف این پروژه می توان به کنترل سیل، جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت سفره های آبهای زیر زمینی، تقویت پوشش گیاهی منطقه و غیره اشاره نمود.

مسئولان استانی و شهرستانی از پروژه آبخیزداری ایشلق بازدید کردند به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی میانه، روز دوشنبه مورخ 98/8/20 آقایان مهندس الهیان معاون محترم آبخیزداری و مهندس اکبرزاده مسئول اجرایی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان به همراه مهندس مهریان رئیس اداره و مهندس قوطاسلو ناظر فنی پروژه در سطح شهرستان از عملیات اجرایی پروژه آبخیزداری ایشلق ( دیشاب) بازدید کردند.

این پروژه با اعتبار بالغ بر سه میلیاردو هفصدو سی میلیون ریال که یک میلیارد ریال آن مشارکتی بود جمعا در حجم 1800 مترمکعب اجرا شده است. از اهداف این پروژه می توان به کنترل سیل، جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت سفره های آبهای زیر زمینی، تقویت پوشش گیاهی منطقه و غیره اشاره نمود.

دیدگاه ها