افتخار آفرینی بانوان ورزشکار میانه در مسابقات استانی جام خوشه چین

شناسهٔ خبر: 45420 -
اخبار میانه
ر مسابقات استانی جام خوشه چین که با حضور بیش از 400 ورزشکار از 21 شهرستان، به میزبانی شهرستان مراغه برگزار شد، بانوان ورزشکار شهرستان میانه توانستند مقام اول در رشته دوی 3000 متر توسط دریا رحمانی، مقام دوم در رشته والیبال و مقام سوم در رشته فوتسال را احراز نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه، در مسابقات استانی جام خوشه چین که با حضور بیش از 400 ورزشکار از 21 شهرستان، به میزبانی شهرستان مراغه برگزار شد، بانوان ورزشکار شهرستان میانه توانستند مقام اول در رشته دوی 3000 متر توسط دریا رحمانی، مقام دوم در رشته والیبال و مقام سوم در رشته فوتسال را احراز نمایند.

پزشکی رئیس اداره ورزش و جوانان میانه ضمن تشکر و قدردانی از همکاری روسا و نوابین هیئت های مذکور و هیئت روستائی در در حمایت از تیم های اعزامی، با اشاره به فعالیت های چشمگیر در سطح قهرمانی و همگانی در زمینه ورزش بانوان در سال جاری، افزود، افزایش حضور بانوان در اردوهای تیم ملی و کسب مدال های رنگارنگ و افزایش مشارکت زنان درحوزه ورزش، نشان دهنده حمایت و پشتیبانی خوب دولت از فعالیت بانوان بوده است.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون