تصاویری از حضور باشکوه مردم میانه در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان

شناسهٔ خبر: 45374 -
اخبار میانه
تصاویری از حضور باشکوه مردم میانه در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان، روز دانش آموز و فریاد رسای نفی سلطه و استکبارستیزی

تصاویری از حضور باشکوه مردم میانه در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان، روز دانش آموز و فریاد رسای نفی سلطه و استکبارستیزی

عکاس: مقصود رحیمی مقدمی

photo 2019 11 04 01 37 48

photo 2019 11 04 01 29 21

photo 2019 11 04 01 37 48photo 2019 11 04 01 37 48photo 2019 11 04 01 37 48photo 2019 11 04 01 37 48photo 2019 11 04 01 37 48

photo 2019 11 04 01 29 21photo 2019 11 04 01 37 48photo 2019 11 04 01 37 48

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون