اطلاعيه راهپيمايي 13 آبان

شناسهٔ خبر: 45367 -
اخبار میانه
پوستر اطلاع رساني و دعوت از عموم شهروندان، فرهنگيان ودانش آموزان براي شركت در راهپيمايي 13 آبان به شرح ذيل مي باشد.

به گزارش روابط عمومي معاونت اداره كل و مديريت آموزش و پرورش ميانه، پوستر اطلاع رساني و دعوت از عموم شهروندان، فرهنگيان ودانش آموزان براي شركت در راهپيمايي 13 آبان به شرح ذيل مي باشد.

5 copy copy

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون