جدول اجرای نمایش‌های راه یافته به اولین جشنواره تئاتر منطقه 3 استان

شناسهٔ خبر: 45357 -
اخبار میانه
جدول اجرای نمایشهای راه یافته به اولین جشنواره تئاتر منطقه 3 استان آذربایجان شرقی(میانه- سراب- هشترود-چارایماق)

جدول اجرای نمایشهای راه یافته به اولین جشنواره تئاتر منطقه 3 استان آذربایجان شرقی(میانه- سراب- هشترود-چارایماق)

1 Copy

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون