برگزاری سومین جلسه هماهنگی توسعه بیمه محصولات کشاورزی

شناسهٔ خبر: 45356 -
اخبار میانه
برگزاری سومین جلسه هماهنگی توسعه بیمه محصولات کشاورزی با حضور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میانه، مسئولین واحدهای مربوطه مدیریت و کارگزار بیمه محصولات کشاورزی و...

برگزاری سومین جلسه هماهنگی توسعه بیمه محصولات کشاورزی با حضور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میانه، مسئولین واحدهای مربوطه مدیریت و کارگزار بیمه محصولات کشاورزی و شرکت های مشاوره ای مستقر در مناطق و مسئول دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان در محل سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد.دراین جلسه  بحث و تبادل نظر جهت افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی در بخش ها و روستاهای شهرستان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، شهرام ایرانی پور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میانه در جلسه هماهنگی توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی  اظهار کرد: انجام بیمه محصولات کشاورزی برای ایجاد امنیت و ثبات درآمد بهره برداران بخش کشاورزی ضرورت دارد و کشاورزان می‌توانند با بیمه محصول خود، از مزایای آن در مواقع بروز خسارت برخوردار شوند.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون