معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه:

مبنای آلودگی به اعتیاد در عدم آگاهی از تبعات آن است

شناسهٔ خبر: 45324 -
اخبار میانه
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به  مشاهده معضل مواد مخدر در روستاها به علت عدم آگاهی که در برخی موارد سبب مقاومت آنها در برابر برگزاری دوره های آموزشی می شود اضافه کرد: باید مبنای اعتیاد که ریشه در ناآگاهی دارد را از بین ببریم.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به  مشاهده معضل مواد مخدر در روستاها به علت عدم آگاهی که در برخی موارد سبب مقاومت آنها در برابر برگزاری دوره های آموزشی می شود اضافه کرد: باید مبنای اعتیاد که ریشه در ناآگاهی دارد را از بین ببریم.

رسول یعقوبی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان از بین رفتن ناآگاهی در جامعه را سبب سوق دادن جامعه به سمت جامعه ای سالم با افراد سالم و موفقیت در تمامی حوزه ها برشمرده گفت: علت معتاد شدن افراد تنها ریشه در فقر، بیکاری و طلاق نداشته و اکثر مبتلایان، به علت عدم آگاهی به سمت مواد کشیده شده و راه بازگشتی نمی یابند.

وی به برنامه ریزی دشمن در جهت آلوده کردن جوانان ما به مواد مخدر اشاره کرده افزود: باید با کسب آگاهی و آگاهی بخشی به زیرمجموعه های خود، دانسته ها و اطلاعات خود را در جامعه رواج دهیم بویژه از طریق فضای مجازی که بیشترین آسیب ها را به جوانان و نوجوانان وارد می کند می توان برای انتقال آموزش، اهداف و برنامه ها به جامعه بهره برده و در مقابل این بلای خانمانسوز و پدیده شوم ایستاد.

یعقوبی تصریح کرد: باید در آموزش های مربوطه، پیامدها و تبعات مواد مخدر بویژه صنعتی در قالب دوره های مختلف، ویدئو ها و مستندات به نمایش گذاشته شود تا بیشترین تاثیر را بر جامعه بگذارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری در ادامه از ادارات و اعضای کمیته های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خواست تا به وظایف محول شده بر عهده آنان به خوبی عمل کنند چرا که جوانان از جمله افراد 15 الی 20 ساله به خاطر کسب تجربه، کنجکاوی، در اثر معاشرت با دوستان ناباب، تربیت نادرست و یا بر اثر عدم آگاهی و آموزش گرفتار مواد مخدر می شوند که نیاز است در این راستا به آگاه سازی، آموزش و توسعه مشاوره های فنی بویژه در بحث پایه ای دانش آموزان و دانشجویان پرداخت.

یعقوبی به تبعات تبلیغات سوء دشمنان و افراد سودجو و منفعت طلب در منحرف کردن ذهن جوانان مبنی بر تاثیر مثبت مواد در آموزش و یادگیری در شب امتحان تاکید کرد: روسای ادارات و آحاد جامعه باید در بحث آگاه سازی، بیان عوارض و تبعات سوء مواد به جوانان و جامعه بکوشند زیرا پیشگیری بهتر از درمان و به راحتی دست یافتنی است.  

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون